بانک ملی  به نام آقای محمد حسنی  :  ۸۹۳۷ – ۴۲۱۶ – ۹۹۷۴ – ۶۰۳۷

بانک کشاورزی به نام آقای محمد حسنی  :  ۳۲۰۹ – ۹۳۰۷ – ۷۰۱۱ – ۶۰۳۷

بانک ملت به نام آقای محمد حسنی  :   ۳۳۸۲ – ۵۲۲۷ – ۳۳۷۶ – ۶۱۰۴

 

امتیاز این پست!
امتیاز خوانندگان این مطلب!
[Total: 0 Average: 0]